Jak pokazują badania rynku, Polacy średnio przepracowują dość dużo godzin, jeśli porównamy się pod tym względem z innymi państwami. Niekoniecznie musi to jednak dobrze o nas świadczyć.

Problemem jest to, że nasza praca nie zawsze jest wystarczająco efektywna. Niska efektywność pracy naszych rodaków wynika z co najmniej kilku czynników.

Zdaje się, że na taką sytuację ma wpływ, między innymi, nasza najnowsza historia. W okresie PRL-u wiele etatów tworzonych było sztucznie, a ludzie pracujący na nich nie musieli się zbytnio wysilać.

Konieczne było natomiast spędzanie w zakładzie pracy określonej liczby godzin. Kiedy pracuje się na etacie i otrzymuje się wynagrodzenie za godziny pracy, a nie za jej wyniki, to trudno zmobilizować się do tego, żeby pracować efektywnie.

Zdaje się, że wielu naszych rodaków, mimo upływu lat, nadal podchodzi do swoich obowiązków w podobny sposób. Oczywiście, dla funkcjonowania firmy nie jest to dobre.

Również na pracowników takie podejście nie działa pozytywnie.