8 lipca 2020

Ears Hot Music

styl jakiego nie znasz

Rozmawiaj, a nie przemawiaj

Jest zasadnicza różnica pomiędzy rozmową a przemawianiem. W pierwszym wypadku zaangażowane są przynajmniej dwie osoby, w drugim z zaangażowaniem kogokolwiek poza mówcą bywa różnie. To ważna kwestia w kontekście szkolenia. Tutaj zaangażowanie gra bardzo istotną rolę, to co wyróżnia mówca motywacyjny.

Biuro tłumaczeń angielski http://www.mtlumaczenia.pl/angielski

Aktywność słuchaczy podczas szkolenia jest tak ważna, bo tylko pobudzony umysł jest w stanie skutecznie przyswajać informacje. Wprawdzie dobra, luźna atmosfera jest równie ważna. Nie może jednak ona oznaczać błogo zasypiających odbiorców lub słuchaczy zajętych pisaniem SMS-ów. Im bardziej uda nam się zaangażować odbiorcę, tym większa szansa, że przekazywane informacje zostaną przez niego zapamiętane.

A im większą grupę odbiorców uda nam się zaangażować, tym większa szansa, że szkolenie okaże się sukcesem. Rozmowa jest najlepszym środkiem do tego, by nieustannie podtrzymywać aktywność uczestników szkolenia. Opis każdego kolejnego zagadnienia może się kończyć pytaniem o to, czy wszystko jest dla słuchaczy jasne. Warto również zachęcać odbiorców do zadawania pytań lub prosić ich o podanie przykładów, które posłużą do wyjaśnienia następnego punktu.

www.jestesbogiem.com.pl